KONTAKT


Blog

HomeBlog › Inwestycje i Rozwój Biznesu

Inwestycje i Rozwój Biznesu

02.03.2021

Program dla Specjalnych Stref Ekonomicznych został uchwalony w ramach federalnej ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. i ma na celu zachęcanie do długoterminowych inwestycji kapitałowych w regionach mniej rozwiniętych gospodarczo i terenach miejskich o niskich dochodach.